Print

Maioru Florentina

Data şi locul naşterii: 10Decembrie1975 Loc. Maliuc , jud. Tulcea
Cetăţenie: Română

Starea civilă: Căsătorit, 2 copii

Studii: Universitatea din Galaţi – Facultatea de Mecanică, anul absolvirii 1984

Experienţa profesională:

Activitatea politică:

Îndrumă, coordonează şi controlează activitatea următoarelor servicii publice şi compartimente din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea:

    1. Direcţia Tehnică:


Serviciul Dezvoltare Investiţii

Serviciul Gospodărire Comunală;

Birou Markenting Licitaţii – Achiziţii;

Compartiment Informatică;

    1. Direcţia Urbanism Amenajare Teritoriu:

Serviciul Urbanism Amenajare Teritoriu
Compartiment Cadastru imobiliar, Banca de date urbană

Compartiment Inspecţie Urbană

  1. Compartiment Avizare activităţi comerciale
  2. S.C. Aquaserv S.A. Tulcea;
  3. S.C. Energoterm S.A.Tulcea;
  4. S.C. Servicii Publice S.A.Tulcea

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.