Print

Comuna Maliuc are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei este funcționar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucura de stabilitate în funcție.

Secretarul comunei nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancțiunea destituirii din funcție.

Secretarul comunei nu poate fi soț, soție sau ruda de gradul întâi cu primarul sau viceprimarul, sub sancțiunea eliberării din funcție.

Recrutarea , numirea, suspendarea modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi regimul disciplinar ale secretarului comunei se fac în conformitate cu prevederile legislației privind funcția publică și funcționarii publici.

Secretarul comunei participă în mod obligatoriu la ședințele consiliului. Secretarului ii revin următoarele atribuții principale privitoare la ședințele consiliului local:

Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.